Графичен дизайн

Large design

Графичния дизайн спомага за изграждането на отличен имидж, открояващ бизнеса Ви
сред вашите конкуренти. Креативното използване на цветове, типография, снимки и
илюстрации многократно ще подобри ефективността на вашия продукт или марка.

Клипинг маски

maski

Векторни пътища или маски са задължително условие, ако е необходима сложна редакция
на дадено изображение. Те са широко използвани инструменти във всеки един софтуер
за обработка на снимки и в графичния дизайн

Обработка на снимки

Larje obrabotka snimki

Терминът обработка на изображения се свързва с голям брой процеси като:
цветова корекция, редактиране на части от изображението (ретуш) и редуциране на шума.
Първоначално цветовата корекция е била способ за настройване на неточен цвят, но
поради повишеното търсене този процес се превръща в отделна индустрия,
която някои дори считат за изкуство

Колоризация

Larje golorizacia

Колоризацията е още един термин, назоваващ процеса на дигитално
прибавяне на цветове към монохроматично изображение. Състои се от няколко
процедури, включващи разделяне на снимката на различни секции, проследяване
на отделните сегменти по продължение на цялата поредица и естествено –
добавяне на правилния цвят.

Колажиране

Larje Kolaj

Дигиталния колаж е техника, посредством компютърна обработка, с която се
обединяват различни визуални елементи в цялостна композиция.Изключително
използвано при дизайна на рекламни брошури, каталози, плакати и други

Текстилен печат

lage tekstil

Текстилния пълноцветен печат е процес на оцветяване на тъкани, като цвета се
свързва директно с влакната, при което те стават устойчиви на атмосферните
влияния при външна употреба, при пране и триене.
Подходящ е за изработката на богата гама рекламни материали, изработени
от плат, като: тениски, покривки, чадъри, бански и т.н.