Обработка на снимки

Larje obrabotka snimki

Терминът обработка на изображения се свързва с голям брой процеси като:
цветова корекция, редактиране на части от изображението (ретуш) и редуциране на шума.
Първоначално цветовата корекция е била способ за настройване на неточен цвят, но
поради повишеното търсене този процес се превръща в отделна индустрия,
която някои дори считат за изкуство

Лейаут

Larej Leiaut

Лесно можем да наречем лейаута “процес на запълване на страницата”.
Лъскави списания, дебели каталози, брошури или вестници – правилният
дизайн на дадена страница е решаващ за всяко едно печатно издание.
Именно затова дълго време е считан за една от основните стъпки в процеса
на създаване на печатни материали..