Обработка на снимки

Larje obrabotka snimki

Терминът обработка на изображения се свързва с голям брой процеси като:
цветова корекция, редактиране на части от изображението (ретуш) и редуциране на шума.
Първоначално цветовата корекция е била способ за настройване на неточен цвят, но
поради повишеното търсене този процес се превръща в отделна индустрия,
която някои дори считат за изкуство