Графичен дизайн

Large design

Графичния дизайн спомага за изграждането на отличен имидж, открояващ бизнеса Ви
сред вашите конкуренти. Креативното използване на цветове, типография, снимки и
илюстрации многократно ще подобри ефективността на вашия продукт или марка.

Колажиране

Larje Kolaj

Дигиталния колаж е техника, посредством компютърна обработка, с която се
обединяват различни визуални елементи в цялостна композиция.Изключително
използвано при дизайна на рекламни брошури, каталози, плакати и други