Клипинг маски

maski

Векторни пътища или маски са задължително условие, ако е необходима сложна редакция
на дадено изображение. Те са широко използвани инструменти във всеки един софтуер
за обработка на снимки и в графичния дизайн