Колоризация

Larje golorizacia

Колоризацията е още един термин, назоваващ процеса на дигитално
прибавяне на цветове към монохроматично изображение. Състои се от няколко
процедури, включващи разделяне на снимката на различни секции, проследяване
на отделните сегменти по продължение на цялата поредица и естествено –
добавяне на правилния цвят.