Клипинг маски

maski

Векторни пътища или маски са задължително условие, ако е необходима сложна редакция
на дадено изображение. Те са широко използвани инструменти във всеки един софтуер
за обработка на снимки и в графичния дизайн

Колоризация

Larje golorizacia

Колоризацията е още един термин, назоваващ процеса на дигитално
прибавяне на цветове към монохроматично изображение. Състои се от няколко
процедури, включващи разделяне на снимката на различни секции, проследяване
на отделните сегменти по продължение на цялата поредица и естествено –
добавяне на правилния цвят.