Офсетов печат

Larje ofsetov print

Предимствата на офсетовия печат са отличното качество и рентабилността
при отпечатването на големи количества.
Офсетовия печат произвежда наситени, точни цветове и висококачествени
изображения и снимки. Колкото по-голямо количество печатате, толкова
по-малка е единичната цена на продукта