Лейаут

Larej Leiaut

Лесно можем да наречем лейаута “процес на запълване на страницата”.
Лъскави списания, дебели каталози, брошури или вестници – правилният
дизайн на дадена страница е решаващ за всяко едно печатно издание.
Именно затова дълго време е считан за една от основните стъпки в процеса
на създаване на печатни материали..